Agnes Fischer

Stockholm

Idén i korthet

Agnes är uppväxt i en ekologisk handelsträdgård och brinner för att unga tidigt i livet ska känna att de har makt att påverka sina liv i positiv riktning. Boodla skapar trädgårdar tillsammans med barn som blir ett mellanting av köksträdgård och upptäckarmagisk lekplats. Syftet är att främja barnens möjligheter att medskapa sin omgivning och lära känna varandra samtidigt. Barnen får även odla sina egna grönsaker och därigenom få en starkare relation till natur, miljö och ekologi.

Rådgivare

  • Jonas Breding, Metro