Åsa Järnhäll Olsson & Johanna Järnhäll

Nyköping

Systrar som drivs av ett starkt engagemang för som utsatts för sexuella övergrepp. Visionen är att alla barn har rätt till en trygg och lekfull barndom.

Idén i korthet

Barnkraft.se bedriver opinionsbildning och sprider information om sexuellt utnyttjande av barn. Med ett utbildningsprogram för personal inom skola, förskola och offentlig verksamhet ska dessa få stöd i att lyssna på och hjälpa utsatta barn. De arbetar för att sprida mod, så att vuxna ska våga förstå utnyttjade barn och deras berättelser.