Naim Zeneli

Helsingborg

Idén i korthet

Naim är i grunden behandlingspedagog med en vision om att färre ensamkommande unga ska hamna i utanförskap, kriminalitet och missbruk. Forza Ungdom arbetar proaktivt för att dessa ungdomar ska få en bra introduktion till Sverige och därigenom underlätta och inspirera i integrationsprocessen. Forza Ungdom aktiverar ungdomarna och ger de tillgång till ett nätverk av vuxna förebilder och vänner i samma ålder som visar hur man lever ett bra liv i Sverige.

Rådgivare

  • Jenny Bloth, Metro
  • Johan Ringberger, MTG
  • Sahar Nikmanesh, VIASAT