Patricia Richter

Stockholm

Civilingenjör i teknisk design, med stark drivkraft för social design och entreprenörskap.

Idén i korthet

GroPlay.com producerar leksaker och spel för barn från 2 till 12 år. Utöver att vara miljövänliga och närproducerade är Gro:s produkter även miljöutbildande, för att skapa en mer långsiktig effekt. De lär barn om miljö på ett roligt sätt som tilltalar barnen. Tack vare leksakerna och spelens utformning kan även vuxna som själva inte är insatta i miljörelaterade frågor bidra till att lägga grunden för en hållbar livsstil hos barnen.