Miriam Lundqvist

Västerås

En sann entreprenör med en subkultur – lajv – som utgångspunkt.

Idén i korthet

LajvVerkstaden arbetar med lajv som kulturform och pedagogiskt verktyg. Lajv används som en aktiv och deltagarstyrd inlärningsprocess i skolan där elever får chansen att prova olika roller. LajvVerkstaden hjälper skolor att skapa aktiva och spännande lärandesituationer. De arbetar även med andra aktörer, till exempel företag, som är intresserade av nya metoder för att skapa förändring, ökat samarbete och varaktigt lärande.