Johan Wendt

Stockholm

Johan lämnade sin karriär som civilingenjör för att kunna ägna sin tid åt att hjälpa ungdomar att öka sin kunskap och sitt intresse för matematik.

Idén i korthet

Mattecentrum är en ideell förening som gratis erbjuder hjälp i matematik till högstadieelever och gymnasieelever i form av öppna räknestugor. Alla elever, oavsett skola, ursprung eller kunskaper, är välkomna. Ungefär 200 volontärer driver 33 räknestugor per vecka. Räknestugorna finns i tolv svenska städer, från Lund till Luleå och har ca 2.000 återkommande elever. Mattecentrum har även stöd på nätet i form av onlineverktyget matteboken.se, ca 45.000 ungdomar studerar regelbundet via sidan.