Soledad Piñero Misa

Stockholm

Soledad har arbetat med tongivande aktörer inom alla samhällets sektorer. Hennes vision med Retoy är en värld där alla konsumerar hållbart och visar solidaritet med sina medmänniskor och naturen, både lokalt och globalt.

Idén i korthet

Retoy skapar platser där barn på ett lustfyllt sätt lär om miljö, hållbarhet och barnkonventionen genom lek och med leksaken som verktyg. Konceptet innebär att utifrån ett uttalat miljö- och barnrättsperspektiv bygga upp lekmiljöer med och för barn; med inriktning på att leka, låna, byta och lära. Världens första Retoy invigdes under våren 2011 i nya Luma Bibliotek i Hammarby Sjöstad.