Dennis Lennartsson

Örebro

Idén i korthet

Dennis brinner för att tillgängliggöra teckenspråk över hela världen så att hörselskadade och döva barn kan ges ökade förutsättningar att lära sig läsa och skriva. Spreadthesign.com är en gratistjänst som erbjuder barn och deras anhöriga en plattform för att lära sig att kommunicera på nästan 30 nationella teckenspråk.

Rådgivare

  • Abraham Isik, VIASAT
  • Pernilla Undsjö, MTG